Biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi gia súc gia cầm

Ngành chăn nuôi nước ta phát triển khá bền vững, tuy nhiên vấn đề xử lý chất thải trong chăn nuôi gia súc gia cầm là vấn đề lớn cần xử lý trong ngành.

Thực trạng xử lý chất thải trong chăn nuôi gia súc gia cầm

Trong những năm qua, ngành chăn nuôi phát triển khá bền vững và đạt kết quả đáng ghi nhận, đáp ứng cơ bản nhu cầu thực phẩm trong nước ngày càng cao của xã hội.

Ngày nay, ngành chăn nuôi nước ta đang có những dịch chuyển nhanh chóng từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại, công nghiệp; từ chăn nuôi nhỏ lẻ lên chăn nuôi quy mô lớn. Ngành cũng được Đảng và Chính phủ quan tâm thông qua các  chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển ngành.

Tuy nhiên,mặt chưa được của chăn nuôi đó là vấn đề ô nhiễm môi trường. Cộng đồng khoa học trong và ngoài nước đã chỉ rõ gây ô nhiễm môi trường lớn nhất trong nông nghiệp ở Việt Nan là từ trồng trọt và chăn nuôi. Vậy nên, vấn đề xử lý chất thải trong chăn nuôi gia súc gia cầm đang là vấn đề vô cùng quan tâm.

Phát triển ngành chăn nuôi nhưng phải bền vững,phải xử lý chất thải trong chăn nuôi gia súc gia cầm hạn chế tối đa mức độ gây ô nhiễm và bảo vệ môi trường sinh thái.

Xử lý chất thải trong chăn nuôi gia súc gia cầm 1
Đường thoát nước hố ga đang được hút sạch để đảm bảo môi trường

Biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi gia súc gia cầm giảm ô nhiễm môi trường

Có nhiều biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi gia súc gia cầm, trong đó việc giám sát quy hoạch là biện pháp quan trọng mang tính chiến lược.Kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi là áp dụng các phương pháp lý học, hóa học và sinh học để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thông thường người ta kết hợp giữa các phương pháp với nhau để xử lý chất thải chăn nuôi hiệu quả và triệt để hơn.

 • Quy hoạch chăn nuôi
 • Xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm Biogas
 • Xử lý chất thải bằng chế phẩm sinh học bao gồm:
  • Xử lý môi trường bằng men sinh học
  • Chăn nuôi trên đệm lót sinh học
 • Xử lý chất thải bằng ủ phân hữu cơ
 • Xử lý bằng công nghệ ép tách phân
 • Xử lý nước thải bằng ô xi hóa gồm
 • Xử lý bằng sục khí
 • Xử lý bằng ozon
 • Xử lý bằng Hidro peroxit
Xử lý chất thải trong chăn nuôi gia súc gia cầm 2
Các đường ống thoát nước lâu ngày không được xử lý sẽ dẫn đến hậu quả xâu xảy ra như là tắc,ô nhiễm.

Do sự đa dạng trong phương thức chăn nuôi, loài vật nuôi và điều kiện kinh tế – xã hội ở các địa phương, vùng sinh thái khác nhau nên các tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động chăn nuôi cần lựa chọn một hoặc tổ hợp nhiều giải pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi gia súc gia cầm.

Việc làm này không những góp phần nâng cao chăn nuôi an toàn sinh học, giảm dịch bệnh, tăng hiệu quả chăn nuôi đồng nghĩa với tăng năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm mà còn có phụ thu từ các sản phẩm sau xử lý chất thải và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái cho cộng đồng.

Trên đây là những thông tin, chia sẻ của chonghoigiare.com về biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi. Chúc các bạn thành công!

Bình luận trên Facebook